total_views = 2482
 • Categories
 • บริการที่คนมีรถยนต์ต้องใช้ บริการสอนขับรถยนต์

  บริการสอนขับรถยนต์

  เป็นบริการที่ได้รับความนิยมสำหรับคนที่ออกรถยนต์มาใหม่หรือซื้อรถยนต์ใหม่ แต่ขับรถไม่เป็น ซึ่งสามารถช่วยให้คุณมีพื้นฐานในการขับรถยนต์ได้ในเบื้องต้น ส่วนความชำนาญคุณต้องฝึกฝนเอง
  บริการสอนขับรถยนต์มีอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ หรือตามต่างจังหวัดเองก็ตาม โดยโรงเรียนที่เปิดสอนขับรถยนต์ต้องได้รับอนุญาตให้สามารถเปิดสอนขับรถยนต์ได้ ไม่ใช่ว่าใครที่ขับรถยนต์เป็นจะเปิดโรงเรียนสอนขับรถยนต์ได้ ซึ่งโรงเรียนสอนขับรถยนต์นี้ หน้าร้านอาจจะเป็นห้องแถวเล็กๆ ขนาด 4×4 เมตรก็ได้ แต่จะมีพื้นที่สำหรับฝึกขับรถยนต์แยกออกไปต่างหาก โดยจะมีโปรแกรมหรือหลักสูตรให้คนที่สนใจเรียนดูว่าต้องการกี่ชั่วโมง ต้องการครูสอนอย่างใกล้ชิด หรือต้องการให้ครูเพียงแนะนำและลองขับเอง และต้องการขับรถให้เป็นเพียงอย่างเดียว หรือว่าต้องการขับเพื่อไปสอบใบขับขี่ด้วย บางร้านพาไปสอบใบขับขี่ด้วยโดยอนุญาตให้ใช้รถที่สอนเพื่อไปสอบใบขับขี่ ซึ่งถือว่าสะดวกดีสำหรับคนที่ไม่มีรถ สำหรับราคาจะแตกต่างกันตามแต่โปรแกรมที่เราเลือก
  สำหรับคนที่ต้องการใบขับขี่ จะต้องสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้ผ่าน หากสอบภาคปฏิบัติไม่ผ่านในเดือนนี้สามารถมาสอบได้อีกในเดือนถัดไป โดยจะสามารถสอบได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น โดยทางกรมขนส่งจะมีประวัติเราไว้ว่าเราสอบได้กี่ท่าแล้วจากทั้งหมดตามที่มาตรฐานกำหนด
  โดยมีหลายคนที่เรียนเพียง 10 ชั่วโมงและนำความรู้ที่ได้จากโรงเรียนสอนขับรถยนต์มาฝึกขับด้วยตนเองที่บ้าน เพื่อให้เกิดความชำนาญ และสามารถขับรถยนต์ได้จริงๆ และก็มีอีกหลายคนที่เรียนขับรถยนต์แล้ว แต่ไม่ได้ฝึกฝน จึงทำให้ไม่สามารถขับรถยนต์ได้จริงๆ แม้ว่าจะสอบได้ใบขับขี่ก็ตาม

  About

  POST A COMMENT

  You must be logged in to post a comment.