total_views = 5208
  • Categories
  • คนเก็บขยะ ช่วยทำให้บ้านเมืองสะอาด

    เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เรียกได้ว่าผูกพันกับทุกครอบครัว หรือทุกชุมชนจริงๆ สำหรับอาชีพคนเก็บขยะ ที่คอยดูแลความสะอาดของบ้านเมืองเราให้น่าอยู่เป็นอย่างดี แต่กลับเป็นอาชีพที่ใครหลายคนดูแล้วคิดว่าน่ารังเกียจ จึงทำให้ผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจกับคนในอาชีพนี้เท่าไหร่นักในประเทศไทย เพราะประเทศอื่นนั้นผู้คนจะให้ความสำคัญกับอาชีพบริการเก็บขยะเป็นอย่างมากทีเดียวแหละ ส่วนใหญ่คนเก็บขยะจะเป็นคนที่มาจากฐานะทางบ้านมีความยากจน ไม่มีงานทำ และแทบจะไม่มีการศึกษามากนัก จึงไม่มีเงินที่จะลงทุนในการประกอบอาชีพอย่างอื่นเท่าไหร่นัก ผู้คนจึงผันตัวเองมาทำอาชีพนี้ เพราะไม่ต้องลงทุนมากนัก สุจริตและไม่เสี่ยงอันตรายอีกด้วย ขยะที่พวกเขาเก็บไปขายนั้นมีหลายชนิดเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์ ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง โลหะ เศษผ้า ขวดต่างๆ เมื่อนำมาแยกเป็นหมวดหมู่แล้วก็จะนำไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่านั่นเอง ฉะนั้น ถือได้ว่าอาชีพเก็บขยะเป็นอาชีพที่คอยให้บริการเป็นอย่างมากทีเดียว เพราะเป็นกุญแจชิ้นสำคัญ ในการทำให้อาชีพอื่นขับเคลื่อนไปได้อย่างดี โดยการนำสิ่งที่ผู้คนทิ้งเป็นขยะแล้ว เก็บไปขายเพื่อให้ทางโรงงานต่างๆนำไปหลอมแล้วกลับมาใช้ได้ใหม่ เพราะฉะนั้นแล้วหากบ้านไหนที่มีสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช่แล้ว ก็เก็บไว้ให้คนเก็บขยะเพื่อเค้าจะได้นำไปขายให้มีรายได้ต่อไป ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพียงเท่านี้ สังคมของเราก็จะน่ามอง น่าอยู่มากขึ้น

    About

    POST A COMMENT

    You must be logged in to post a comment.